11
กรกฎาคม
2567

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

แนวปฏิบัติ กิจกรรมวันศึกษานารี

การชำระเงินห้องเรียน IE ภาคเรียนที่ 1/2567

กำหนดการวันไหว้ครู

กำหนดการวันไหว้ครู

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

25
เมษายน
2566

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ"

ขอเชิญร่วมงานแข่งขันโบว์ลิงการกุศล OSN

ขอเชิญร่วมงานแข่งขันโบว์ลิงการกุศล OSN จะชัดโดยสามคมศิษย์เก่าศึกษานารี

เจียระไนประกายเพชร พิธีมอบรางวัลการแข่งข้น

โรงเรียนศึกษานารี ขอเเสดงความยินดีกับ

นายธนิต ทองธัญญะ

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผอ.ศึกษานารีไม่หยุดพัก ลุยเยี่ยมค่ายกองร้อยพิเศษ

ประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัล พระราชทาน 2565

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ด้วยความยินดียิ่ง

อาเซียนอาใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม 2022

4 กิจกรรมน่าสนใจและได้ประสบการณ์มาเลยมา สนุกกับกิจกรรมดีดีมีรางวัล สนใจกิจกรรมไหนสแกน QR CODE

09
ตุลาคม
2564

บทความวิจัย เรื่องแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่

asdasdasdasdsad

asdasdasdasd

นางลัดดา เจียมจูไร

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชาภา เอกภัทรกุลชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรชนก จุฬาโอฬาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชวิญาภัสร์ กิจโกศลธนรัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภาวินี นิธิกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญธิดา สุวรรณชะนะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมธาวี เรืองถาวรฤทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

โรงเรียนศึกษานารี ขอเเสดงความยินดี

นางสาวปทิตตา พจนานนท์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565

Samsung Solve for Tomorrow 2023 (Semi-Final Round)

ขอแสดงความยินดี น.ส. วราริณ ราชิวงศ์ น.ส. เบญญพร รัตนไกรศร น.ส. ปภาวรินทร์ ปวะบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้ผ่านเข้ารอบรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม

กิจกรรมโรงเรียน

25 มิถุนายน วันศึกษานารี 123 ปี

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนศึกษานารี ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนศึกษานารี ร่วมกับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง การสร้างระบบเว็บแอปพลิเคชั่น

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กลุ่มเพจ Facebook