10
พฤษภาคม
2566

ประกาศเรื่องระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2551

กำหนดวันปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566

กำหนดวันปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รายชื่อร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกเป็นร้านค้าน้ำดื่มในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 25 66(ห้องเรียนปกติ)

รับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 25 66(ห้องเรียนปกติ)

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีนเข้มข้น (INTENSIVE CHINESE: IC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีนเข้มข้น (INTENSIVE CHINESE: IC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท โควตา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท โควตา

25
เมษายน
2566

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ"

เจียระไนประกายเพชร พิธีมอบรางวัลการแข่งข้น

โรงเรียนศึกษานารี ขอเเสดงความยินดีกับ

นายธนิต ทองธัญญะ

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผอ.ศึกษานารีไม่หยุดพัก ลุยเยี่ยมค่ายกองร้อยพิเศษ

ประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัล พระราชทาน 2565

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ด้วยความยินดียิ่ง

อาเซียนอาใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม 2022

4 กิจกรรมน่าสนใจและได้ประสบการณ์มาเลยมา สนุกกับกิจกรรมดีดีมีรางวัล สนใจกิจกรรมไหนสแกน QR CODE

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

09
ตุลาคม
2564

บทความวิจัย เรื่องแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงปิยนัน จัตุรงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การพูดสุนทรพจน์ กิจกรรม "ภาษาไทยวิชาการ งานนิทรรศการวิชาการ Open House Triam Udom 2023" ครูผู้ฝึกซ้อม นายโสภณ ปิ่นทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงศิโรรัตน์ หวังนิตย์สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดอ่านทำนองเสนาะ กิจกรรม “เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๓๓”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงนีรนุช วงศ์นพรัตน์เลิศ ชั้น ม.3/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการตอบปัญหาวิชาการภาษาไทยวิชาการ ในกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ บก. (BPK Open House 2023)

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี​ กับ ด.ญ.บัณฑิตา​ เฑียรปัญญารัตนา และ ด.ญ.อภิชญา​ อุดมทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ได้รับรางวั​ลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น​ การแข่งขันคณิตศาสตร์​ โดยการใช้เครื่องคิดเลข​ Casio พร้อมทุนการศึกษา​ 5,000​ บาท

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สัณฐิตา ศรีสมทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ รอบชิงชนะเลิศ โครงการการแข่งขันทักษะภาษาไทยพ่อขุนรามงามภาษา "กมลคงดีด้วยคีตวรรณกรรม" ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒,๐๐๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนิษฐา ชื่นค้า นักเรียนชั้น ม.๓/๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไหมฤดี ถนอมแสนดี นักเรียนชั้น ม.๖/๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงฐิติชญา พงพันนา นักเรียนชั้น ม.๒/๑๑ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมโรงเรียน

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

สืบสานประเพณีวันลอยกระทง

เนตรนารี ม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดประยูรฯ

ประมวลภาพกิจกรรม ต้อนรับผู้อำนวยการลัดดา เจียมจูไร

ประมวลภาพกิจกรรม วันลอยกระทง

ประมวลภาพงานแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีของ ผู้อำนวยการลัดดา เจียมจูไร

อำลารั้วเหลืองน้ำตาล ตะแบกบานสู่ลานโพธิ์

ภาพกิจกรรม

กลุ่มเพจ Facebook