27
กุมภาพันธ์
2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร ในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนศึกษานารีและบุคคลภายนอก

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศึกษานารี

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ

สพฐ. รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์ประธานมูลนิธิ สอวน.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

สถิติการรับสมัครนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศึกษานารี ปีการศึกษา 2567

ศึกษานารีนิทรรศน์

แนวปฏิบัติสำหรับบุคคลภายนอก และ แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนศึกษานารี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4

เลือกแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2567

25
เมษายน
2566

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ"

เจียระไนประกายเพชร พิธีมอบรางวัลการแข่งข้น

โรงเรียนศึกษานารี ขอเเสดงความยินดีกับ

นายธนิต ทองธัญญะ

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผอ.ศึกษานารีไม่หยุดพัก ลุยเยี่ยมค่ายกองร้อยพิเศษ

ประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัล พระราชทาน 2565

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ด้วยความยินดียิ่ง

อาเซียนอาใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม 2022

4 กิจกรรมน่าสนใจและได้ประสบการณ์มาเลยมา สนุกกับกิจกรรมดีดีมีรางวัล สนใจกิจกรรมไหนสแกน QR CODE

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

09
ตุลาคม
2564

บทความวิจัย เรื่องแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่

asdasdasdasdsad

asdasdasdasd

นางลัดดา เจียมจูไร

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชาภา เอกภัทรกุลชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรชนก จุฬาโอฬาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชวิญาภัสร์ กิจโกศลธนรัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภาวินี นิธิกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญธิดา สุวรรณชะนะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมธาวี เรืองถาวรฤทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

โรงเรียนศึกษานารี ขอเเสดงความยินดี

นางสาวปทิตตา พจนานนท์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565

Samsung Solve for Tomorrow 2023 (Semi-Final Round)

ขอแสดงความยินดี น.ส. วราริณ ราชิวงศ์ น.ส. เบญญพร รัตนไกรศร น.ส. ปภาวรินทร์ ปวะบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้ผ่านเข้ารอบรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม

กิจกรรมโรงเรียน

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพกิจกรรมกีฬาประเพณี 2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีถวายพระราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีฉลองกฐิน ประจำปี 2566 โรงเรียนศึกษานารี

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศึกษานารี 25 มิถุนายน 2566

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

กลุ่มเพจ Facebook