24
กันยายน
2565

ค่าย 1 สอวน. วิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนศึกษานารี

อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเข้าร่วมการเเข่งขัน การเรียนรู้ CODEING เพื่อสร้างนวัตกรรม ROVER MAZE ด้วยบอร์ดสมองกล

อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเข้าร่วมการเเข่งขัน การเรียนรู้ CODEING เพื่อสร้างนวัตกรรม ROVER MAZE ด้วยบอร์ดสมองกล

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง ประกาศผลเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลรางวัล

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนศึกษานารี

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

คัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร (ประเภทข้าวมันไก่) ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาบริการระบบบัตรชำระค่าอาหารของโรงเรียน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

08
สิงหาคม
2565

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ด้วยความยินดียิ่ง

อาเซียนอาใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม 2022

4 กิจกรรมน่าสนใจและได้ประสบการณ์มาเลยมา สนุกกับกิจกรรมดีดีมีรางวัล สนใจกิจกรรมไหนสแกน QR CODE

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศผลการแข่งขันเพชรภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปี ๒๕๖๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศผลการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปี ๒๕๖๕

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนศึกษานารีขอแสดงความยินดีกับนายสัญชัย เงางาม

อตีตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์ โรงเรียนศึกษานารี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพราช (เทพราชวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 ด้วยความยินดี

ประชาสัมพันธ์การสอบ​ รายการ​ TEDET สำหรับนักเรียน ม.ต้น​

ประชาสัมพันธ์การสอบ​ รายการ​ TEDET สำหรับนักเรียน ม.ต้น​

09
ตุลาคม
2564

บทความวิจัย เรื่องแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่

นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี​ กับ ด.ญ.บัณฑิตา​ เฑียรปัญญารัตนา และ ด.ญ.อภิชญา​ อุดมทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ได้รับรางวั​ลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น​ การแข่งขันคณิตศาสตร์​ โดยการใช้เครื่องคิดเลข​ Casio พร้อมทุนการศึกษา​ 5,000​ บาท

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สัณฐิตา ศรีสมทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ รอบชิงชนะเลิศ โครงการการแข่งขันทักษะภาษาไทยพ่อขุนรามงามภาษา "กมลคงดีด้วยคีตวรรณกรรม" ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒,๐๐๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนิษฐา ชื่นค้า นักเรียนชั้น ม.๓/๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไหมฤดี ถนอมแสนดี นักเรียนชั้น ม.๖/๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงฐิติชญา พงพันนา นักเรียนชั้น ม.๒/๑๑ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอธิษฐาน ยอดแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอธิษฐาน ยอดแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษานารี คว้ารางวัลเหรียญเงิน ประเภททีมฟรีสไตล์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

โรงเรียนศึกษานารี ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปทิตตา พจนานนท์

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ระดับ ชั้น ม.2/4 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ประจำปี 2565

โรงเรียนศึกษานารี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญ์ชากานต์ จันทร์นาค

นางสาวปพิชญ์ชากานต์ จันทร์นาค นักเรียน ม.4/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเรียงความ หัวข้อ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนศึกษานารี ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี วันคล้ายวันมรณภาพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสรมหาเถระ)

ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี วันคล้ายวันมรณภาพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสรมหาเถระ)

งานสายธารศิษย์ครู พายสู่วันเกษียณฯ

ภาพงานสายธารศิษย์ครู พายสู่วันเกษียณฯ

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ประมวลภาพพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อบรมการช่วยเหลือชีวิตCPRเนตรนารียุวกาชาติ

อบรมการช่วยเหลือชีวิตCPRเนตรนารียุวกาชาติ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้กับยุวกาชาดและเนตรนารี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้กับยุวกาชาดและเนตรนารี

วันครบรอบวันสถาปนา 121 ปี โรงเรียนศึกษานารี

กลุ่มเพจ Facebook