13
พฤษภาคม
2567

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ สำนักงานวิชาการ โรงเรียนศึกษานารี งดให้บริการชั่วคราว

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระบบลงชื่อยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 2

ระบบลงชื่อยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะร้านน้ำโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผู้ชนะร้านน้ำโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียน ปี2567 (ห้องเรียนปกติ)

สถิติการรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนปกติ) โรงเรียนศึกษานารี ปีการศึกษา 2567

25
เมษายน
2566

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ"

เจียระไนประกายเพชร พิธีมอบรางวัลการแข่งข้น

โรงเรียนศึกษานารี ขอเเสดงความยินดีกับ

นายธนิต ทองธัญญะ

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผอ.ศึกษานารีไม่หยุดพัก ลุยเยี่ยมค่ายกองร้อยพิเศษ

ประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัล พระราชทาน 2565

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ด้วยความยินดียิ่ง

อาเซียนอาใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม 2022

4 กิจกรรมน่าสนใจและได้ประสบการณ์มาเลยมา สนุกกับกิจกรรมดีดีมีรางวัล สนใจกิจกรรมไหนสแกน QR CODE

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

09
ตุลาคม
2564

บทความวิจัย เรื่องแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่

asdasdasdasdsad

asdasdasdasd

นางลัดดา เจียมจูไร

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชาภา เอกภัทรกุลชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรชนก จุฬาโอฬาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชวิญาภัสร์ กิจโกศลธนรัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภาวินี นิธิกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญธิดา สุวรรณชะนะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมธาวี เรืองถาวรฤทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

โรงเรียนศึกษานารี ขอเเสดงความยินดี

นางสาวปทิตตา พจนานนท์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565

Samsung Solve for Tomorrow 2023 (Semi-Final Round)

ขอแสดงความยินดี น.ส. วราริณ ราชิวงศ์ น.ส. เบญญพร รัตนไกรศร น.ส. ปภาวรินทร์ ปวะบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้ผ่านเข้ารอบรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพกิจกรรมกีฬาประเพณี 2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีถวายพระราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีฉลองกฐิน ประจำปี 2566 โรงเรียนศึกษานารี

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กลุ่มเพจ Facebook