Home > ประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Date-post: 2022-06-07


วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน 

โรงเรียนศึกษานารี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สนามอนุสรณ์ 100 ปีศึกษานารี