Home > ประชาสัมพันธ์

Date-post: -
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ด้วยความยินดียิ่ง

อาเซียนอาใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม 2022

4 กิจกรรมน่าสนใจและได้ประสบการณ์มาเลยมา สนุกกับกิจกรรมดีดีมีรางวัล สนใจกิจกรรมไหนสแกน QR CODE

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศผลการแข่งขันเพชรภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปี ๒๕๖๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศผลการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปี ๒๕๖๕

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนศึกษานารีขอแสดงความยินดีกับนายสัญชัย เงางาม

อตีตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์ โรงเรียนศึกษานารี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพราช (เทพราชวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 ด้วยความยินดี

ประชาสัมพันธ์การสอบ​ รายการ​ TEDET สำหรับนักเรียน ม.ต้น​

ประชาสัมพันธ์การสอบ​ รายการ​ TEDET สำหรับนักเรียน ม.ต้น​

กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาไทย

แสดงความยินดีกับคุณครูช่อผกา เนียมสิน ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา” ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แสดงความยินดีกับคุณครูวรัญญู โพธิ์คีรี ที่ได้รับรางวัล “ปิยะชนน์ คนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔