Home > กิจกรรมโรงเรียน

วันพิราลัย

Date-post: 2022-01-28

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศึกษานารี สมาคมนักเรียนเก่าศึกษานารี ผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี กำหนดจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

วันพิราลัย" ดร.ขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี  

พร้อมด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศึก่่ษานารี  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศึกษานารี 

สมาคมนักเรียนเก่าศึกษานารี  ผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี 

กำหนดจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย  19  มกราคม  2565 ณ โรงเรียนศึกษานารี