Home > ประกาศ

Date-post: -
suksanari pre-test (M.1)

โครงการทดสอบความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา suksanari pre-test (M.1)

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง การชำระเงินห้องเรียน IE ปีการศึกษา 2/2565

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานบริหารกลุ่มงานวิชาการ

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานสอน วิชาสังคมศึกษา

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติกลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศึกษานารีเปิดการเรียนเสริมวันเสาร์ สำหรับนักเรียน ม.1-3

- ค่าใช่จ่าย 1,500 บาทตลอดภาคเรียน - เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 8.00-12.15 น. - เริ่มเรียน เสาร์ที่ 5 พ.ย.65 - เรียนที่โรงเรียน

พิธีแแสดงความยินดีและต้อนรับ

พิธีแแสดงความยินดีและต้อนรับในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษาจำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานพัฒนาอาคารสถานที่

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานพัฒนาอาคารสถานที่ จำวนว 1 อัตรา

ค่าย 1 สอวน. วิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนศึกษานารี

อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเข้าร่วมการเเข่งขัน การเรียนรู้ CODEING เพื่อสร้างนวัตกรรม ROVER MAZE ด้วยบอร์ดสมองกล

อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเข้าร่วมการเเข่งขัน การเรียนรู้ CODEING เพื่อสร้างนวัตกรรม ROVER MAZE ด้วยบอร์ดสมองกล

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง ประกาศผลเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

Page : [ 1 ]   2   3   4   5