Home > ประกาศ

Date-post: -
โรงเรียนศึกษานารีขอเชิญร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่เข้า ม.1และ ม.4 พร้อมกันทั่วประเทศ

โรงเรียนศึกษานารีขอเชิญร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่เข้า ม.1และ ม.4 พร้อมกันทั่วประเทศ และรับเกียรติบัตรในโครงการ "ปันความรู้พื้นฐานเพื่อการศึกษาเด็กไทย" ตั้งแต่วันที่ 4-8 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (เพิ่มเติม) ห้องเรียนปกติ ประเภทในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ

ข้อปฏิบัติการมาสอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

ข้อปฏิบัติการมาสอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) สนามสอบโรงเรียนศึกษานารี สอบวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

กำหนดการมอบตัวนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ

กำหนดการมอบตัวนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการมอบตัวนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการมอบตัวนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565

เปิดแล้ว โครงการห้องเรียนพิเศษ “โรงเรียนศึกษานารีพื้นที่ดาวคนอง ” ใครสนใจเรียนหลักสูตรศึกษานารี

เปิดแล้ว โครงการห้องเรียนพิเศษ “โรงเรียนศึกษานารีพื้นที่ดาวคนอง ” ใครสนใจเรียนหลักสูตรศึกษานารี รับจำนวน 84 คนเท่านั้น

โรงเรียนศึกษานารี กำหนดมอบตัวนักเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ

เนื่องด้วย โรงเรียนศึกษานารี กำหนดมอบตัวนักเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน

โรงเรียนศึกษานารี กำหนดมอบตัวนักเรียน ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ

โรงเรียนศึกษานารี กำหนดมอบตัวนักเรียน ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน

ข้อปฎิบัติการสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565

ข้อปฎิบัติการสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1 และ 4 ณ สนามสอบโรงเรียนศึกษานารี

ประชาสัมพันธ์โครงการแยกห้องเรียนพิเศษหลักสูตร IE โรงเรียนศึกษานารี

ประชาสัมพันธ์โครงการแยกห้องเรียนพิเศษหลักสูตร IE โรงเรียนศึกษานารี เฉพาะสำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน ม.1 แล้วเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 094-486-6516 หรือ 02-466-7223 ต่อ 144

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท โควตา

ลงชื่อรับทราบและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศึกษานารี ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา (ครั้งที่ 1)

ศูนย์สอบโรงเรียนศึกษานารี

ศูนย์สอบโรงเรียนศึกษานารี GAT/PAT และวิชาสามัญ

Page : 1   2   3   4   [ 5 ]   6