Home > ประกาศ

Date-post: -
ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาบริการระบบบัตรชำระค่าอาหารของโรงเรียน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ธรุการประจำสำนักงานกลุ่มงบประมาณ

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนศึกษานารีเรื่องรับสมัครบริษัททำความสะอาดโรงอาหารในโรงเรียนศึกษานารี

โดยยื่นแบบพร้อมรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปภายในวันที่ 1-6 มิถุนายน 2565 ในเวลาราชการ ติดต่อ 024667223 ต่อ 121 หรือ 0614159196 งานโภชนาการ

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ ๑ ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ ๑ ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่องรับสมัครระบบศูนย์อาหาร food court ในโรงอาหารโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่องรับสมัครระบบศูนย์อาหาร food court ในโรงอาหารโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานสอน วิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานสอน วิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

Page : 1   2   3   4   5   6   [ 7 ]   8   9