Home > ประกาศ

Date-post: -
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนศึกษานารีและบุคคลภายนอก

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศึกษานารี

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ

สพฐ. รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์ประธานมูลนิธิ สอวน.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

สถิติการรับสมัครนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศึกษานารี ปีการศึกษา 2567

ศึกษานารีนิทรรศน์

แนวปฏิบัติสำหรับบุคคลภายนอก และ แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนศึกษานารี

เลือกแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รับสมัครถูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนศึกษานารี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ งานสอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)

ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

พิธีเปิดอาคารเรียน นามพระราชทาน "อาคารศรีนครินทร์" โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

Page : 1   [ 2 ]   3   4   5   6   7   8   9