Home > ประกาศ

Date-post: -
ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ งานสอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)

ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

พิธีเปิดอาคารเรียน นามพระราชทาน "อาคารศรีนครินทร์" โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

โครงการทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Suksanari Pre ม. 1) ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สีสิทธิ์สอบแข่งขันคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอบโรงเรียนศึกษานารี

โรงเรียนศึกษานารี รับสมัครบุคคลปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่งานสอน วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) จำนวน ๑ อัตรา

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)

การเเข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมกีฬาสีและระเบียบปฏิบัติในการเข้า-ออกโรงเรียนศึกษานารี

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รับสมัครถูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนศึกษานารี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา

โรงเรียนศึกษานารี ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

Page : 1   2   [ 3 ]   4   5   6   7   8   9