Home > ประกาศ

Date-post: -
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

suksanari pre-test (M.1)

โครงการทดสอบความพร้อมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา suksanari pre-test (M.1)

โรงเรียนศึกษานารี ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา Suksanari pre-test (ห้องเรียนปกติ) ณ โรงเรียนศึกษานารี ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนศึกษานารี ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา Suksanari pre-test (ห้องเรียนพิเศษ) ณ โรงเรียนศึกษานารี ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแข่งขัน IJSO 20th รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแข่งขัน คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์สอบ สอวน. ม.ต้น (20th IJSO) โรงเรียนศึกษานารี รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง ขอเชิญยื่นซองประมูลร้านค้าน้ำดื่ม โรงเรียนศึกษานารี ประจำปีการศึกษา 2566

สวัสดีปีใหม่ 2566

ศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัดถกรรมนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานบริหารกลุ่มงานวิชาการ

Page : 1   2   [ 3 ]   4   5   6   7