Home > ประกาศ

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง ประกาศรับสมัคร

Date-post: 2022-10-29
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติกลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติกลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 1 อัตรา  คลิกอ่านรายละเอียด

ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานพัฒนาอาคารสถานที่  จำนวน 1 อัตรา  คลิกอ่านรายละเอียด