Home > ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท โควตา

Date-post: 2023-02-13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท โควตา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566ประเภท โควตา คลิก

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คลิก

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ คลิก 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน   คลิก

แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น  คลิก

แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี คลิก 

แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส  คลิก

แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ-ศิลป์  คลิก