26
กรกฎาคม
2565

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง ประกาศผลเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลรางวัล

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนศึกษานารี

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

คัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร (ประเภทข้าวมันไก่) ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาบริการระบบบัตรชำระค่าอาหารของโรงเรียน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ธรุการประจำสำนักงานกลุ่มงบประมาณ

16
กรกฎาคม
2565

อาเซียนอาใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม 2022

4 กิจกรรมน่าสนใจและได้ประสบการณ์มาเลยมา สนุกกับกิจกรรมดีดีมีรางวัล สนใจกิจกรรมไหนสแกน QR CODE

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศผลการแข่งขันเพชรภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปี ๒๕๖๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศผลการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปี ๒๕๖๕

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนศึกษานารีขอแสดงความยินดีกับนายสัญชัย เงางาม

อตีตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์ โรงเรียนศึกษานารี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพราช (เทพราชวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 ด้วยความยินดี

ประชาสัมพันธ์การสอบ​ รายการ​ TEDET สำหรับนักเรียน ม.ต้น​

ประชาสัมพันธ์การสอบ​ รายการ​ TEDET สำหรับนักเรียน ม.ต้น​

กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาไทย

แสดงความยินดีกับคุณครูช่อผกา เนียมสิน ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา” ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

09
ตุลาคม
2564

บทความวิจัย เรื่องแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่

นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี​ นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน​ (O-NET)​

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี​ นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน​ (O-NET)​ วิชาคณิตศาสตร์​ เต็ม​ 100​ คะแนน ปีการศึกษา​ 2564

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอธิษฐาน ยอดแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอธิษฐาน ยอดแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษานารี คว้ารางวัลเหรียญเงิน ประเภททีมฟรีสไตล์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

โรงเรียนศึกษานารี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญ์ชากานต์ จันทร์นาค

นางสาวปพิชญ์ชากานต์ จันทร์นาค นักเรียน ม.4/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเรียงความ หัวข้อ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โรงเรียนศึกษานารี ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปทิตตา พจนานนท์

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ระดับ ชั้น ม.2/4 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ประจำปี 2565

กิจกรรมโรงเรียน

วันครบรอบวันสถาปนา 121 ปี โรงเรียนศึกษานารี

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพิราลัย

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศึกษานารี สมาคมนักเรียนเก่าศึกษานารี ผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี กำหนดจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

กลุ่มเพจ Facebook