Home > งานรับสมัครนักเรียน

Date-post: -

พิมพ์ใบสมัครเลขประจำตัวสอ   คลิก
     
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1(AP) คลิก    
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1(EP) คลิก    
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.4(AP) คลิก    

คลิป VDO การสมัครสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ2565   คลิก 

คู่มือการสมัครสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ2565  คลิก

ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิตและเทคโนโลยี) คลิก

ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิตและเทคโนโลยี) คลิก

ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
(โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ) คลิก