Home > ผลงานนักเรียน

โรงเรียนศึกษานารี ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปทิตตา พจนานนท์

Date-post: 2022-02-17
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ระดับ ชั้น ม.2/4 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ประจำปี 2565