Home > กิจกรรมโรงเรียน

Date-post: -
๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

สืบสานประเพณีวันลอยกระทง

เนตรนารี ม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดประยูรฯ

ประมวลภาพกิจกรรม ต้อนรับผู้อำนวยการลัดดา เจียมจูไร

ประมวลภาพกิจกรรม วันลอยกระทง

ประมวลภาพงานแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีของ ผู้อำนวยการลัดดา เจียมจูไร

อำลารั้วเหลืองน้ำตาล ตะแบกบานสู่ลานโพธิ์

ภาพกิจกรรม

ค่าย สอวน. วิชา ชีววิทยา ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โรงเรียนศึกษานารี

ภาพกิจกรรม

เรียนรู้ Coding สร้างนวัตกรรม Rover Maze ด้วยบอร์ดสมองกล

เรียนรู้ Coding สร้างนวัตกรรม Rover Maze ด้วยบอร์ดสมองกล" ณ หอประชุมเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ โรงเรียนศึกษานา

โรงเรียนศึกษานารี ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี วันคล้ายวันมรณภาพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสรมหาเถระ)

ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี วันคล้ายวันมรณภาพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสรมหาเถระ)

Page : 1   [ 2 ]   3