Home > ประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Date-post: 2022-06-07
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

นักเรียนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR Code ในภาพได้เลยครับ