Home > ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนศึกษานารีขอแสดงความยินดีกับนายสัญชัย เงางาม

Date-post: 2022-03-17
อตีตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์ โรงเรียนศึกษานารี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพราช (เทพราชวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 ด้วยความยินดี