Home > ประกาศ

กำหนดการค่าย 1 สอวน.วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2566

Date-post: 2023-09-18
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านค่าย 1 สอวน.วิชาชีววิทยา ศูนย์ศึกษานารี รายงานตัววันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 8:30 น. รายละเอียดตามตารางกำหนดการ มีข้อสงสัยติดต่อครูพลวดี บุนนาค โทร 0656922064

 

กำหนดการค่าย 1 สอวน.วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2566

มีข้อสงสัยติดต่อครูพลวดี บุนนาค โทร 0656922064