Home > ประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาไทย

Date-post: 2021-11-09

แสดงความยินดีกับคุณครูช่อผกา เนียมสิน ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา” ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร