03
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ผลการแข่งขันโต้คารมอุดมธรรม
ศึกษานารีได้ที่๒ พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท

หน่วยงาน - มหามกุฏราชวิทยาลัย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แข่งขัน
น.ส.สิริกร ศรีซุย
น.ส.วรรณพร บุญทอง
น.ส.ยศวดี นาคสุข
น.ส.กมลวรรณ ตลึงจิต

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางอุไร อรุณฉาย
นางสาวภัทราภรณ์ ทองดี
นายวรัญญู โพธิ์คีรี

12 02 2562 01

12 02 2562 02

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773