01
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

กุมภาพันธ์ 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

สถานที่ : “เปิดบ้านนวมินทร์ ๖๑” โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
วัน : วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
รายการ : แข่งขันตอบคำถามสารานุกรม
ผู้เข้าแข่งขัน :
เด็กหญิงดลพร ยอดธรรมมา
เด็กหญิงณัฐณิชาช์ นิมิตรัตนะวงศ์
ผลการแข่งขัน : ชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูวรัญญู โพธิ์คีรี

รายการ : แข่งขันคัดลายมือ
ผู้เข้าแข่งขัน : เด็กหญิงเมทินี โตกนก
ผลการแข่งขัน : ชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 600 บาท
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูสุภาภรณ์ ชัยวิชาญ

รายการ : แข่งขันเขียนสะกดคำ
ผู้เข้าแข่งขัน : น.ส. สโรชา ลิมสัมนาภรณ
ผลการแข่งขัน : เข้าร่วมการแข่งขัน
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูกมลวรรณ บุรีขวัญ

22 01 2562 48

22 01 2562 49

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773