03
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

สถานที่ : “เปิดบ้านนวมินทร์ ๖๑” โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
วัน : วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
รายการ : แข่งขันตอบคำถามสารานุกรม
ผู้เข้าแข่งขัน :
เด็กหญิงดลพร ยอดธรรมมา
เด็กหญิงณัฐณิชาช์ นิมิตรัตนะวงศ์
ผลการแข่งขัน : ชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูวรัญญู โพธิ์คีรี

รายการ : แข่งขันคัดลายมือ
ผู้เข้าแข่งขัน : เด็กหญิงเมทินี โตกนก
ผลการแข่งขัน : ชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 600 บาท
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูสุภาภรณ์ ชัยวิชาญ

รายการ : แข่งขันเขียนสะกดคำ
ผู้เข้าแข่งขัน : น.ส. สโรชา ลิมสัมนาภรณ
ผลการแข่งขัน : เข้าร่วมการแข่งขัน
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูกมลวรรณ บุรีขวัญ

22 01 2562 48

22 01 2562 49

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773