03
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

กุมภาพันธ์ 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

สถานที่ : “สตรีวิทยาวิชาการ 61 : 120 ปีสตรีวิทยา 4.0 นวัตกรรมก้าวทันโลก” ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
วัน : วันที่ 14 – 15 มกราคม 2562
รายการ : แข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับม.ต้น
ผู้เข้าแข่งขัน : เด็กหญิงชมชนก พุ่มโพธิ์สุวรรณ
ผลการแข่งขัน : ชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 700 บาท
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูภัทราภรณ์ ทองดี


รายการ : แข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับม.ปลาย
ผู้เข้าแข่งขัน : นางสาวปวิชญา โอภาสวจี
ผลการแข่งขัน : ชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 700 บาท
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูวรัญญู โพธิ์คีรี


รายการ : แข่งขันตอบคำถามสารานุกรม ระดับม.ต้น
ผู้เข้าแข่งขัน :
เด็กหญิงธนพร ฉันท์ศิริเดชา
เด็กหญิงศันศนีย์ อรุณพิทรู
เด็กหญิงสกาวรัตน์ ทวีภิรมย์
ผลการแข่งขัน : รองชนะเลิศ อันดับ๒ เงิน 600 บาท

ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูวรัญญู โพธิ์คีรี


รายการ : แข่งขันตอบคำถามสารานุกรม ระดับม.ปลาย
ผู้เข้าแข่งขัน :
๑.นางสาวสกุลกาญจน์ สินธุเดช
๒.นางสาวปัณฑา สุขสำเนียง
๓.นางสาวสิรนันท์ เศรษฐโชดินันท์
ผลการแข่งขัน : รองชนะเลิศ อันดับ๑ เงิน 1000 บาท
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูวรัญญู โพธิ์คีรี

16 01 2562 01

16 01 2562 02

16 01 2562 03

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773