03
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

กุมภาพันธ์ 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ศึกษานารีนิทรรศน์ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 มกราคม 2562
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา จัดแข่งขัน - การประกวดมารยาทไทย - การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ในวิชาสังคมศึกษา

22 01 2562 09

22 01 2562 10

22 01 2562 11

22 01 2562 12

22 01 2562 13

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773