05
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

เข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
ประเภทมารยาทไทย (รอบคัดเลือกภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ ระดับ ม.1- ม.3)
วันที่ 17 สิงหาคม 2561


1. เด็กหญิงปนัสดา ฤดีสายเจริญสุข ม.1
2. เด็กหญิงปุญญิศา ซื่อเจริญรัตน์ ม.1
3. เด็กหญิงปุญยภา ซื่อเจริญรัตน์ ม.1
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เลิศสินอุดม ม.3

20 08 2561 01

20 08 2561 02

20 08 2561 03

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773