เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ศาลแพ่งธนบุรี ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561


รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้
๑. นางสาวฐิติกานต์ โกมลฐิตินันท์ ชั้น ม.6/8
๒. นางสาวธันยรัตน์ คำหอมกุล ชั้น ม.6/8
๓. นางสาวเบญจรัตน์ บุญหว่าง ชั้น ม.4/6 (กองเชียร์)
๔. นางสาวปริม ชัยอาญา ชั้น ม.4/6 (กองเชียร์)
๕. นางสาวณัฐฉัตร วงค์วันดี ชั้น ม.4/6 (กองเชียร์)

23 08 2561 01

23 08 2561 02

23 08 2561 03