01
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

กุมภาพันธ์ 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

  stem

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด ทั่วประเทศ

•วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม สเลอปี้ [ โรงเรียนศึกษานารีไม่ได้จัดอบรม ม.ปลาย]
•วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม The Young Designer [ โรงเรียนศึกษานารีจัดอบรม ม.ต้น] 
•วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรม เล่นล้อวงกลม [ โรงเรียนศึกษานารีจัดอบรมประถมศึกษา]

สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ศูนย์การอบรมทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม

ดาวน์โหลดคู่มือการอบรมครูด้วยระบบทางไกล(สำหรับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์อบรม)

รายละเอียดการอบรมและการลงทะเบียน ติดตามได้ที่> http://pd.ipst.ac.th/?p=2341

หมายเหตุ:โรงเรียนศึกษานารี ไม่มี การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย วันที่ 19-21 เมษายน 2560

เนื่องจากไม่ได้เป็นศูนย์อบรมฯ ม.ปลาย รายละเอียดเพิ่มเติม ครูวิทยา 080-119-9107 และ ครูวิภาชดา 087-488-4774

#ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2560 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773