รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯและเลขา สพฐ. เยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนศึกษานารี
ณ คุรุสภา 17 มกราคม 2562

17 01 2561 16

17 01 2561 17