ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

ดาราศาสตรมตน

 นักเรียนที่ผ่านเข้าค่าย สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น เด็กหญิงชญานี ปั่นโภชา

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ดาราศาสตและฟสกส

   นักเรียนที่ผ่านเข้าค่าย สาขาดาราศาตร์และฟิสิกส์  นางสาวมณิสรา จิรพรสุวรรณ ม.5/4 

 117

116 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ชววทยา

นักเรียนที่ผ่านเข้าค่าย สาขาชีววิทยา น.ส.ณัชชา อริยะสุนทร ม.5/3

 114

115 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เคม

 นักเรียนที่ผ่านเข้าค่าย สาขาเคมี น.ส.รุจาภา งามภักดีพาณิช ม.5/5

112

113