ครูวุฒิพงษ์ ประพันธมิตร ได้เข้าร่วมทางวิชาการระดับนานาชาติ "2018 China Annual Conference for International Education & Expo"

ระหว่างวันที่ 16-21 ตุลาคม 2561 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

71

72

73

เป็นผู้แทนของโรงเรียนศึกษานารี ในการรับฟังข้อตกลง การทำโครงการห้องเรียนออนไลน์นานาชาติ "AFS One Classroom Initiative"

ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม สัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (AFS) และยังได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศึกษานารี

และโรงเรียนหัวหนันเผยลี่ เจียมู่ซือ มณฑลเฮยหลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-จีน ผ่านห้องเรียนออนไลน์