foto1
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ครูศุทธินี เพ็ชร์งาม ได้รับทุนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการสอนภาษาฝรั่งเศส pedagogie active
1) Lexplitation pedagogie de chanson francophone en FLE
2) La consigne en classe du FLE: geste didactique et geste pecdagogique

วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (CREFAP/OIF)

ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11

 

12

 

13

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773