03
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน น.ส.อาทิตยาธรณ์ พละสูนย์ และนางสาวพิรดา ประสบพิบูล แกนนำครอบครัวพอเพียง

เข้าร่วมการจัดอบรมแกนนำพลเมืองใหม่หลักประกันสุขภาพ : Senior UHC รุ่นที่ 4
วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และศูนย์วิชานันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เพื่อนำข้อมูลความรู้มาขยายผลสู่นักเรียนในโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

 

21

 

22

 

23

 

UHC Young Camp 2018 พลเมืองใหม่ หลักประกันสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนศึกษานารีส่งตัวแทน

แกนนำครอบครัวพอเพียงร่วมกิจกรรมจำนวน 4 คน และพี่ ม.6 ที่ไปอบรม SENIOR ร่วมเป็นวิทยากร

 

31

 

32

33

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773