กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน น.ส.อาทิตยาธรณ์ พละสูนย์ และนางสาวพิรดา ประสบพิบูล แกนนำครอบครัวพอเพียง

เข้าร่วมการจัดอบรมแกนนำพลเมืองใหม่หลักประกันสุขภาพ : Senior UHC รุ่นที่ 4
วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และศูนย์วิชานันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เพื่อนำข้อมูลความรู้มาขยายผลสู่นักเรียนในโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

 

21

 

22

 

23

 

UHC Young Camp 2018 พลเมืองใหม่ หลักประกันสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนศึกษานารีส่งตัวแทน

แกนนำครอบครัวพอเพียงร่วมกิจกรรมจำนวน 4 คน และพี่ ม.6 ที่ไปอบรม SENIOR ร่วมเป็นวิทยากร

 

31

 

32

33