photo02
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน น.ส.อาทิตยาธรณ์ พละสูนย์ และนางสาวพิรดา ประสบพิบูล แกนนำครอบครัวพอเพียง

เข้าร่วมการจัดอบรมแกนนำพลเมืองใหม่หลักประกันสุขภาพ : Senior UHC รุ่นที่ 4
วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และศูนย์วิชานันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เพื่อนำข้อมูลความรู้มาขยายผลสู่นักเรียนในโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

 

21

 

22

 

23

 

UHC Young Camp 2018 พลเมืองใหม่ หลักประกันสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนศึกษานารีส่งตัวแทน

แกนนำครอบครัวพอเพียงร่วมกิจกรรมจำนวน 4 คน และพี่ ม.6 ที่ไปอบรม SENIOR ร่วมเป็นวิทยากร

 

31

 

32

33

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773