เด็กหญิงณัฏฐ์ กุลสนาวงค์ ม.3/7
รายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 จ.นครสวรรค์ “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

ได้รับคัดเลือกเป็น ตัวแทนนักกีฬาเขตการศึกษาที่ 10 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2562
จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการแข่งขัน
🥇รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภททีมรวมอุปกรณ์
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทอุปกรณ์ริบบิ้น
🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทอุปกรณ์บอล

01 02 2562 10

01 02 2562 11