05
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ณิชารัศม์ พงษ์พันธ์เดชา ชั้น ม2/7 ตัวแทนนักกีฬาเขต 10 จ.กรุงเทพมหานคร ประเภทกีฬาลีลาศ
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์ศึกษาเกมส์" ณ จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 22-30 มค 2562
ได้เหรียญทองแดง ประเภท ลาตินอเมริกัน Class B Junior II

01 02 2562 06

01 02 2562 07

01 02 2562 08

01 02 2562 09

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773