snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

รายการการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่35 วันที่ 11-21 ตุลาคม 2561

นางสาวอทิตยา โปวานนท์ ม.5/10
ผลรางวัล
เหรียญทอง กีฬาแบดมินตันประเภทหญิงคู่
เหรียญเงิน กีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยว

22 10 2561 01

22 10 2561 02

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773