05
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

กุมภาพันธ์ 2018
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

เด็กหญิงณัฏฐ์ กุลสนาวงค์ ม.3/7
นักกีฬายิมนาสติก เยาวชนทีมชาติไทย
1.กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ จังหวัดน่าน
ได้รับคัดเลือกเป็น ตัวแทนนักกีฬาเขต 10 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19–29 มีนาคม 2561 จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการแข่งขัน
*รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภททีมรวมอุปกรณ์
*รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์

2.กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารนิมิบุตร
เป็นตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนศึกษานารี เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5-12 พฤษภาคม 2561 จัดโดยกรมพลศึกษา

3. 10th ASEAN SCHOOL GAMES 2018 เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19-27 กรกฎาคม 2561
ผลการแข่งขัน
*รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภททีมรวมอุปกรณ์

4.การแข่งขันยิมนาสติกลีลา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 38 ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
ผลการแข่งขัน
*รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง รุ่นเยาวชน ประเภททีมรวมอุปกรณ์
*รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง รุ่นเยาวชน ประเภทอุปกรณ์บอล

5.Formosa Cup Rhythmic Gymnastics Tournament
TAICHUNG, TAIWAN, 14-16 December, 2018
ผลการแข่งขัน
*รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทอุปกรณ์บอล
*รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภททีมรวมอุปกรณ์

30 03 2561 01

30 03 2561 02

30 03 2561 03

30 03 2561 04

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773