04
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

กุมภาพันธ์ 2018
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ครูอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล ได้รับโล่เกียรติคุณ ครูผู้ประพฤติปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีผลงานดีเด่น (SESAO 1 AWARDS) ประจำปี 2561

โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1 ในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562

29 01 2562 07

29 01 2562 08

29 01 2562 09

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773