งานเปิดบ้านการเรียนรู้  เปิดประตูสู่ บ.ก. 2562
ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
 
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
 
รายการแข่งขัน  การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ  
(Story Telling)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3)
 
ผู้เข้าแข่งขัน   
เด็กหญิงณิชาลักษณ์  พัฒนเดชาวรวัฒน์    ชั้น ม. 2/6
 
ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ครูผู้ดูแล    ครูวิชชญะเศรษฐ์    เกษมศักกริน
22 01 2562 01
22 01 2562 02
22 01 2562 03