การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
นางสาวพรปวีณ์ จิตต์เส้ง

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

25 12 2561 22