เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนศึกษานารี


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ และอาคารแฟลต 2 ชั้น โรงเรียนศึกษานารี

เอกสารแนบ การขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ และอาคารแฟลต 2 ชั้น