ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าสอบ Pre ม.1 ปีการศึกษา 2563


>> ประกาศโรงเรียนศึกษานารี Pre Test ม.1ออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 <<


คู่มือการใช้สอบ Pre Test ม.1 ผ่านแอปพลิเคชัน (บนมือถือ)

คู่มือการใช้สอบ Pre Test ม.1 ผ่านเว็บไซต์ (บนคอมพิวเตอร์)


ข้อปฏิบัติการยื่นคำร้องขอเอกสารงานทะเบียน(ทางไปรษณีย์) ระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค.64

ระบบยังไม่เปิดหรือหมดเวลาลงปฏิบัติงานราชการออนไลน์

ระบบเลือกแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนออนไลน์ จำแนกรายห้องเรียน


การชำระเงินห้องเรียน IE 2/2563


เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนศึกษานารี