ประกาศโรงเรียนศึกษานารี

>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ โครงการ PRE ม.1 ปีการศึกษา 2563 <<


ประกาศมาตรการการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพ


ข้อปฏิบัติการยื่นคำร้องขอเอกสารงานทะเบียน(ทางไปรษณีย์) ระหว่างวันที่ 4-29 ม.ค.64


ระบบยังไม่เปิดหรือหมดเวลาลงปฏิบัติงานราชการออนไลน์

การชำระเงินห้องเรียน IE 2/2563


เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนศึกษานารี