เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนศึกษานารี

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2561

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 (AP)

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 (EP)

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 (AP)