โรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2561
snr header

นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ปฏิทินชาวศึกษานารี

ตุลาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today609
Yesterday602
This week609
This month13615
Total1740238

Visitor Info

  • IP: 3.236.218.88
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2021-10-25

logo snr 1

 0002 110x165นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษานารี 
Cผู้บริหาร ๑๙๐๗๑๘ 0005  นางพิรานันท์  ศรีประเสริฐ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2 124x186นายวีระศักดิ์ โชติรัตนศักดิ์
ผู้ช่วยรองฯบริหารงานบุคคล คนที่ 1

ไทย ๑๙๐๗๑๘ 0014 110x165นางรจเรข ปิ่นทอง
ผู้ช่วยรองฯบริหารงานบุคคล คนที่ 2

7นางสาวเอมิกา สุวรรณหิตาทร
ผู้ช่วยรองฯบริหารงานบุคคล คนที่ 3
2 124x186นายวีระศักดิ์ โชติรัตนศักดิ์
งานพัฒนาบุคลากร
ไทย ๑๙๐๗๑๘ 0008 110x165นายอภิเชน  เหล่าเจริญ
งานเครื่องราชอิสริยากรณ์
12นางสาวดวงฤดี เทศสนั่น 110x165นางสาวดวงฤดี  เทศสนั่น
งานการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ไทย ๑๙๐๗๑๘ 0015 110x165นายโสภณ  ปิ่นทอง
งานพิธีการหน้าเสาธง
ไทย ๑๙๐๗๑๘ 0014 110x165นางรจเรข ปิ่นทอง
งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา
7นางสาวเอมิกา สุวรรณหิตาทร
งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
10 124x186นางสาวจีราพร  เมาะราษี  
งานแผนงาน
ไทย ๑๙๐๗๑๘ 0013 110x165นางสาวนัยน์ปพร  จงสมจิตต์
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
14 124x186นายนครินทร์  เครือวัลย์
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7 110x165นางสาวปรียาลักษณ์ อินทอง
งานสำนักงาน
13 ว่าที่ร.ต.อัมรินทร์ อินทร์บำบุง 124x186ว่าที่ร.ต.อัมรินทร์  อินทร์บำรุง
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
1นายวิทยา ปาตาสะ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 110x165 นายวิทยา  ปาตาสะ
งานป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งเสพติด
เอดส์ อบายมุข
9 124x186นางสาวณัฐพัชร์  เอกสมบัติ
งานสารสนเทศ 
11นางสาวมาลีนนท์ ยงพานิชย์ 124x186นางสาวมาลีนนท์  ยงพานิชย์
งานทะเบียนประวัติ
5นายวิเชียร กันสิทธิ์ 110x165นายวิเชียร กันสิทธิ์
งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
ไทย ๑๙๐๗๑๘ 0008 110x165นายอภิเชน  เหล่าเจริญ
งานควบคุม ดูแลวินัย
และความประพฤตินักเรียน
19นายพิชชากร สิงหนิยม 124x186นายพิชชากร  สิงหนิยม
งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
23 124x186นางสาววรินท์นิภา สาระวาท
งานพัสดุ
ไทย ๑๙๐๗๑๘ 0007 110x165นายวรัญญู  โพธิ์คีรี
งานแก้ไขปัญหานักเรียน
มาโรงเรียนสาย
 
หัวหน้าระดับชั้น
12 124x186นางสาวศิริพร พรประทาน
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
9 นางสาวประทินพร แก้วศรี 124x186นางสาวประทินพร  แก้วศรี
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
13 ว่าที่ร.ต.อัมรินทร์ อินทร์บำบุง 124x186ว่าที่ร.ต.อัมรินทร์  อินทร์บำรุง
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
18นายโสภณ ศรีคำภา 124x186 นายโสภณ ศรีคำภา
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
11นางสาวดวงรัตน์ คุ้มภัย 110x165นางสาวดวงรัตน์ คุ้มภัย
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
20 1 124x186  นายอานนท์ พุทธิวงศ์
หัวหน้าระดับชั้น ม.6  

ข้อมูลเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 | Update 25-02-2020

Copyright © 2021 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-466-2182