03
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68
วัน : 25 ธันวาคม 2561
รายการ : พินิจวรรรคดี ม.1-3
ผู้เข้าแข่งขัน : เด็กหญิงสลิณา จินตวิจิต
ผลการแข่งขัน : ชนะเลิศระดับเขต ได้เข้าร่วมระดับประเทศ
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูเอมิกา สุวรรณหิตาทร


รายการ : พินิจวรรรคดี ม.4-6
ผู้เข้าแข่งขัน : นางสาวธนพร ประจันพล
ผลการแข่งขัน : ชนะเลิศระดับเขต ได้เข้าร่วมระดับประเทศ
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูภัทราภรณ์ ทองดี ครูอภิเชน เหล่าเจริญ

รายการ : เรียงร้อยถ้อยความ (เรียงความ ม.1-3)
ผู้เข้าแข่งขัน : เด็กหญิงภริดา ปริยวาทกุล
ผลการแข่งขัน : ชนะเลิศระดับเขต ได้เข้าร่วมระดับประเทศ
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูอุไร อรุณฉาย ครูอัญชลี คำชาลี

29 12 2561 01

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773