snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอ่านทำนองเสนาะและขับเสภาชิงถ้วยพระราชทาน โครงการเสนาะกรรณวัณณนา เสภาธรรมมาภิรักษ์
สถานที่  : หอศิลป์พิมานทิพย์ ตำหนักทิพย์พิมาน จังหวัดนครราชสีมา
วัน : 10-11มกราคม2562
 
ผู้เข้าแข่งขัน : นางสาวเพ็ญมณี เอนกธรรมกุล
ผลการแข่งขัน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูช่อผกา เนียมสิน ครูรัตนา แก้วอักษร
14 01 2562 04
14 01 2562 05
14 01 2562 06

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773