แข่งขันตอบปัญหากฎหมายงานวิชางาน Open house โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562


นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ดังนี้
1. นางสาวเบญจรัตน์ บุญหว่าง ม.4/6
2.นางสาวปริม ชัยอาญา ม.4/6
3.นางสาวอัจฉราณัฏฐ์ เพชร์เกษม ม.4/12
4.นางสาวณัฐฉัตร วงค์วันดี ม.5/10
ครูผู้ควบคุม นางสาวมาลีนนท์ ยงพาณิชย์

14 01 2562 02

14 01 2562 03