03
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1.ด.ญ. รัฐนันท์ สินสมบูรณ์ทอง ชั้น ม.2/6
2.ด.ญ. บุณยานุช วงษ์ถาวร ชั้น ม.2/7
3.ด.ญ. ชลิดา ประเสริฐผาติกุล ชั้น ม.3/12
4.ด.ญ. อรณิชา เต็มสุขสันต์ ชั้น ม.3/7
5.น.ส. ศิริบุษ ตั้งกลชาญ ชั้น ม.3/7
6.น.ส. ชญาภัส รอดเชื้อ ชั้น ม.3/7
โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ได้แก่
1.ด.ญ. ชลิดา ประเสริฐผาติกุล ชั้น ม.3/12
2.ด.ญ. อรณิชา เต็มสุขสันต์ ชั้น ม.3/7
ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมนักเรียน
นายพิชชากร สิงหนิยม

14 01 2562 01

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773