snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 20 สิงหาคม 2560


ห้องเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้น ม.6/9
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้น ม.6/1
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้น ม.6/10
4. รางวัลชมเชย ระดับชั้น ม.6/12

02 08 2560 01

02 08 2560 02

02 08 2560 03

02 08 2560 04

02 08 2560 05

02 08 2560 06

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773