snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ที่มหาวิทยาลัยสยาม
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561


รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน ดังนี้
นางสาววรรณพร บุญทอง ชั้น ม.5/10
  นางสาวสิริกร โรจไพรินทร์ ชั้น ม.5/10

07 08 2561 01

07 08 2561 02

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773