05
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ศาลแพ่งธนบุรี ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561


รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้
๑. นางสาวฐิติกานต์ โกมลฐิตินันท์ ชั้น ม.6/8
๒. นางสาวธันยรัตน์ คำหอมกุล ชั้น ม.6/8
๓. นางสาวเบญจรัตน์ บุญหว่าง ชั้น ม.4/6 (กองเชียร์)
๔. นางสาวปริม ชัยอาญา ชั้น ม.4/6 (กองเชียร์)
๕. นางสาวณัฐฉัตร วงค์วันดี ชั้น ม.4/6 (กองเชียร์)

23 08 2561 01

23 08 2561 02

23 08 2561 03

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773