กิจกรรมเวียนเทียนและทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
, วัดอนงคารามวรวิหารและวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

29 05 2561 01

29 05 2561 02

29 05 2561 03

29 05 2561 05

29 05 2561 06

29 05 2561 07

29 05 2561 08