snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์

31

32

33

34

  ปีนี้มีนักเรียนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 2 ทีม ได้ 1 เหรียญเงิน และรางวัล Popular Award สำหรับทีม Smart Wheelchair

ครูที่ปรึกษา คือ ครูมานะ อินทรสว่าง และ 1 เหรียญทองแดง สำหรับทีม Blindtrack ครูที่ปรึกษา  คือ ครูวิภาชดา  มีอำมาตร

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773